Epal / nederpal

Anker Palletgroep

EPAL is een non-profit-organisatie en heeft als doelstelling om, met zo min mogelijk middelen, binnen Europa een poolsysteem (Europese Pallet Pool) te creëren, waarin de kwaliteit en kenmerken van de ruilpallets constant is en deze pallets herkenbaar zijn door middel van het merkteken EPAL. Tevens richt EPAL zich op het tegengaan van vervalsing van deze pallets.

Om te garanderen dat de roulerende pallets kwalitatief hoogwaardig zijn, mag het merkteken EPAL niet zomaar op een pallet worden aangebracht. Een producent of reparateur mag deze beschermde tekens slechts aanbrengen, en daarmee een EPAL-pallet produceren of repareren, als er door EPAL aan dat bedrijf een licentie is verleend. Om deze licentie te verkrijgen moeten bedrijven aantonen dat door hen geproduceerde of gerepareerde pallets aan de normen van EPAL voldoen. Daarnaast worden zij met regelmaat door de onafhankelijke controle-instanties aan een controle onderworpen.

Anker Palletgroep BV behoort tot deze EPAL-licentiehouders. Wij staan geregistreerd onder het nummer NL-313.

Voor meer uitgebreide informatie over EPAL verwijzen wij u naar www.nederpal.nl